Quote #01

Lebih baik diam bila tak cakap berucap…

BACA JUGA:

5 Thoughts to “Quote #01”

  1. ^_^ πŸ™‚
    *i’ll keep silent

  2. @sheryl…you are golden πŸ˜€

  3. Diam itu emas πŸ™‚ salam kenal boss…

  4. terkadang lidah itu lebih tajam daripada mata pisau, jadi diam lebih baik daripada ngomong yang tek berguna.. πŸ™‚

    1. Brotoadmojo, kalo seingat saya ada hadits yang berbunyi, Man Amana Billahi walyaumil akhir falyaqul Khoyrot aw liyasmut.[Brg siapa yang iman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam (jika tidak bisa berkata baik). πŸ™‚

Leave a Comment