Quote #01

Lebih baik diam bila tak cakap berucap…

BACA JUGA:

5 Thoughts to “Quote #01”

  1. ^_^ ๐Ÿ™‚
    *i’ll keep silent

  2. @sheryl…you are golden ๐Ÿ˜€

  3. Diam itu emas ๐Ÿ™‚ salam kenal boss…

  4. terkadang lidah itu lebih tajam daripada mata pisau, jadi diam lebih baik daripada ngomong yang tek berguna.. ๐Ÿ™‚

    1. Brotoadmojo, kalo seingat saya ada hadits yang berbunyi, Man Amana Billahi walyaumil akhir falyaqul Khoyrot aw liyasmut.[Brg siapa yang iman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam (jika tidak bisa berkata baik). ๐Ÿ™‚

Leave a Comment